39°N
40°N
138°E       139°E       140°E
管轄区域
担任水域
巡視船 「しんざん」
巡視艇 「すぎかぜ」
巡視船 「でわ」
約70海里

秋田海上保安部